Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Liệu Android có thoát khỏi phân mảnh? Đây là câu trả lời chính thức

Your Message

Droid Viet là diễn đàn về (viết chử thường)? Câu trả lời đúng là: android