Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Google Now đã hiểu và thực hiện được các câu lệnh bằng tiếng Việt

Your Message

Năm nay là năm bao nhiêu ? (Câu trả lời đúng là: 2014)