Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Google Now đã hiểu và thực hiện được các câu lệnh bằng tiếng Việt

Your Message

Droid Viet là diễn đàn về (viết chử thường)? Câu trả lời đúng là: android