Hiện tại mình đang tự học lập trình game trên các nền tảng Android, Ios với Libgdx, cùng với đó mình tạo một bộ giáo trình cho Libgdx hi vọng sẽ được nhiều sử ủng hộ của mọi người. serivn.com - LazyCatIT - Mèo Cận Thị: LibgdxChủ đề tương tự: