Chào các bạn thành viên !

Để nâng cao thêm tính chuyên nghiệp của bài viết và cũng dễ cho những thành viên khác có thể dễ dàng đọc và hiểu nội dung của bài viết. BBT DroidViet thống nhất cách post bài chuẩn dành cho tất cả thành viên diễn đàn như sau:
  • Bài viết phải sử dụng font và size thường. Tức là font Arial và Size là 2.
  • Trên đầu bài viết là ảnh mô tải chính cho bài. Phía dưới ảnh này là nội dung bài viết và cuối cùng là những hình ảnh, video minh họa cho bài viết này.
  • Các bài viết dẫn nguồn từ các website tiếng việt phải ghi rỏ nguồn gốc. Các bài viết dẫn nguồn từ các website tiếng Anh phải ghi rỏ nguồn gốc và link bài viết.
  • Khi ghi nguồn bài viết phải chỉnh ở cuối bài và nằm phía gốc bên phải. Sử dụng font và size thường.


Lưu ý: các bạn thành viên cao cấp và quản trị cũng như BBT của DroidViet phải viết bài theo đúng dạng chuẩn này !

Một số dạng chuẩn này mà các bạn có thể tham khảo:


Chủ đề tương tự: