Ban Biên Tập Droid Viet xin thông báo đến các bạn thành viên lý do không thể truy cập diễn đàn trong 12 giờ qua:

Bắt đầu từ sáng hôm nay đến khoản 3 giờ chiều ngày 11/4/2011, website của cả diễn đàn của Droid Viet không thể truy cập được. Điều này là do chúng tôi cần sử lý lỗi phát sinh do hệ thống DNS của mạng FPT không thể nhận ra được server đặt máy chủ của website. Việc sửa chửa sẽ giúp cho thành viên vào diễn đàn từ mạng VNPT và FPT tốt hơn so với thời gian trước đây.

Trong vòng 12 giờ tới các hệ thống cập nhật DNS sẽ làm việc để mang đến sự ổn định tốc độ kết nối hơn. Nếu máy tính của bạn vẫn chưa thể vào được diễn đàn hoặc website của chúng tôi thì hãy khởi động lại máy tính để cập nhật lại DNS mới sẽ có thể vào trở lại.

Chúng tôi xin lỗi về sự cố trên!


Chủ đề tương tự: