BQT diễn đàn xin thông báo đến tất cả thành viên, Dalats News Forum sẽ tạm dừng việc hỗ trợ đăng nhận diễn đàn bằng tài khoản Facebook từ ngày 10/1/2011. Điều này phát sinh là do hầu hết tất cả nhà mạng tại Việt Nam đã cấm truy cập mang xã hội ảo.

BQT mong các thành viên thông cảm. Nếu có vấn đề gì phát sinh có thể email về địa chỉ dalatsnews@gmail.com để được hỗ trợ !

Cảm ơn!

Chủ đề tương tự: