BQT Dalats News xin thông báo đến thành viên của "Fans Android Việt Nam" trên mạng xã hội ảo Facebook. Tình hình là mạng Viettel và MegaVNN (VNPT) đã không thể vào được mạng Facebook kể từ ngày 29/12/2010. Do đó để duy trì hoạt động của nhóm, BQT Dalats News xin thông báo chuyển đường dẫn Facebook để các thành viên có thể vào bình thường.

Cụ thể để có thể vào được Facebook các bạn cần phải chuyển đổi sau:

  • Chuyển DNS về OpenDNS hoặc Google DNS.
  • Truy cập trang "Fans Android Việt Nam" thông qua tên miền phụ của Facebook là : Fans Android Việt Nam | Facebook

Tức là nếu muốn vào Facebook thì phải thêm phần lisp4 vào phần domain chính và chuyển thành http://www.lisp4.facebook.com.
Chủ đề tương tự: