Nếu bạn đang sử dụng chiếc điện thoại Droid X2 thì hãy thỏa sức khám phá, cài những bản rom tùy chỉnh gì mà bạn cho là tốt với bạn và với máy mà không sợ máy bị hỏng hệ điều hành vì đã có file frimware gốc để phục hồi lại trạng thái ban đầu khi cần thiết. Với file firmware gốc SBF Android 2.2.2 này, bạn còn có thể phục hồi lại máy khi chiếc Droid X của bạn không thể vào hệ điều hành hay biến thành cục đá.

Hãy sử dụng chương trình RSD Lite 5.3.1 để phục hồi và bạn cũng nhớ là tải driver USB 5.1 của Motorola cài sẵn trước khi tiến hành phục hồi lại nhé.

Link tải: VRZ_MB870.sbf | RSDLite5.3.1 5.1Drivers.rar

Chủ đề tương tự: