Nhà mạng Verizon và hãng Samsung đã bắt đầu việc nâng cấp phần mềm mới dành cho chiếc điện thoại Galaxy S Fascinate vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, bản nâng cấp mang mã số ED04 vẫn là hệ điều hành Android 2.2 Froyo chớ chưa phải là Gingerbread và chỉ là một bản nâng cấp nhỏ với việc giúp cho điện thoại tăng khả năng nhận các bản nâng cấp qua OTA và cải thiện chất lượng cuộc gọi. Nếu bạn đang sử dụng chiếc điện thoại này thì hãy bật kết nối mạng lên và bắt đầu nâng cấp vì nó sẽ chuyển đến máy hoàn toàn tự động thông qua OTA.


Tham khảo: Verizon


Chủ đề tương tự: