Người dùng chiếc điện thoại xanh thân thiệt với môi trường Samsung Replenish hiện đang do nhà mạng Sprint Mỹ phân phối đã nhận được bản nâng cấp hệ điều hành mới vào ngày hôm nay. Bản nâng cấp này khá nhỏ chỉ 4.6 MB mang đến cho máy khả năng hỗ trợ hệ thống email doanh nghiệp Exchange Active Sync, cải thiện tính bảo mật của hệ thống.

Người dùng của chiếc điện thoại này đã có thể mở kết nối mạng 3G hoặc Wifi lên để bắt đầu tải về máy bản nâng cấp này và tiến hành nâng cấp tự động thông qua OTA. Sau khi nâng cấp, bạn có thể kiểm tra lại thông tin máy với mã phiên bản mới MR2 ED23.

Tham khảo: Androidcentral


Chủ đề tương tự: