Chỉ mới mấy ngày sau khi bán ra chính thức, nhà mạng Sprint của Mỹ đã phải nâng cấp phiên bản firmware mới cho chiếc điện thoại Google Nexus S 4G. Phiên bản này đã được chuyển đến người dùng tự động thông qua OTA với mã GRJ22. Bản rom nâng cấp này chủ yếu là khắc phục lỗi phát sinh do ứng dụng Google Voice gây ra cho máy khi mà Google cho phép nhà mạng này tích hợp đầy đủ các dịch vụ của mình.

Những tính năng mới bản nâng cấp GRJ22:


  • Cải thiện tốc độ, hiệu suất và bảo mật cho máy.
  • Sửa lỗi roaming toàn cầu với Google Voice.
  • Tag ứng dụng mới cho phép giữa 2 chiếc điện thoại Nexus S với nhau.

Nếu bạn chưa nhận được chú ý tải bản nâng cấp này thì hãy kiểm tra bằng cách vào : Menu -> Settings ->About Phone -> System Updates->Update Firmware.
Tham khảo: Sprint


Chủ đề tương tự: