Sau tài liệu rò rỉ ngày 30/4, nhà mạng Verizon đã chính thức thông báo trên blog Twitter của mình về việc nâng cấp phiên bản firmware mới cho chiếc điện thoại HTC Thunderbolt 4G. Những chiếc điện thoại này đã bắt đầu nâng cấp một cách tự động thông qua OTA khi máy kết nối mạng. Bản nâng cấp này với phiên bản mới 1.13.605.7 có dung lượng 22.28MB.

Những tính năng mới của bản nâng cấp này:

  • Cải thiện kết nối mạng 3g EVDO.
  • Tin nhắn SMS và MMS được lưu trữ đúng cách trong MessagingApplication.
  • Thời gian kích hoạt điện thoại được cải thiện.
  • Backup Assistant hiển thị đúng trong menu ứng dụng.
  • Cải thiện tính ổn định các kết nối của những ứng dụng Facebook, KAYAK, Yahoo! Mail, My Verizon...
  • Weather Widget hiển thị đúng địa điểm.
  • Kết nối định vị GPS nhanh hơn trên những ứng dụng Google Maps, VZ Navigator.

Chủ đề tương tự: