Nhà mạng Verizon Mỹ đã đăng tải tài liệu trên website của mình cho thấy sẽ sớm nâng cấp phần mềm mới cho chiếc điện thoại HTC Thunderbolt 4G. Bản nâng cấp này là phiên bản mới 1.13.605.7 có dung lượng 22.28MB. Một số người dùng mai mắn đã bắt đầu nhận bản nâng cấp này tự động thông qua OTA, nếu không có vấn đề phát sinh thì tất cả người dùng còn lại sẽ đồng loạt nâng cấp sớm trong thời gian tới.

Những tính năng mới của bản nâng cấp này:

  • Cải thiện kết nối mạng 3g EVDO.
  • Tin nhắn SMS và MMS được lưu trữ đúng cách trong MessagingApplication.
  • Thời gian kích hoạt điện thoại được cải thiện.
  • Backup Assistant hiển thị đúng trong menu ứng dụng.
  • Cải thiện tính ổn định các kết nối của những ứng dụng Facebook, KAYAK, Yahoo! Mail, My Verizon...
  • Weather Widget hiển thị đúng địa điểm.
  • Kết nối định vị GPS nhanh hơn trên những ứng dụng Google Maps, VZ Navigator.

Tham khảo: Verizon


Chủ đề tương tự: