Từ bộ SDK hệ điều hành Android 3.0 Honeycomb Preview, thành viên deeper-blue cùng nhóm của mình đã phát triển bản ROM hệ điều hành này dành cho chiếc máy đọc sách Nook Color. Mặt dù 1 số tính năng vẫn chưa hoàn thiện nhưng người dùng có thể sử dụng đầu đủ các tính năng cơ bản với bản ROM này.

Nhưng tính năng đã hoạt động:

  • Cảm biến gia tốc.
  • Đồ họa.
  • Kết nối mạng Wifi.
  • Màn hình cảm ứng hoạt động tốt.
  • Các nút nhấn vật lý.
  • Tính năng ngủ và thức để tích kiệm năng lượng.

Tuy nhiên, hệ thống âm thanh và phần cứng dùng để xem phim vẫn chưa hoạt động. Người dùng sẽ phải nâng cấp hệ điều hành cho máy thông qua thẻ nhớ microSD. Yêu cầu tốt nhất là thẻ nhớ phải từ 4GB trở lên.

Tải bản ROM Android 3.0 tại đây.

Tham khảo thêm bản ROM mới: Android 3.0 Honeycomb Image - xda-developers


Chủ đề tương tự: