Sau 1 thời gian kể từ khi bán ra chính thức tại Mỹ, cuối cùng cũng đã xuất hiện file rom gốc SBF của 2 chiếc điện thoại Motorola Droid 2 Global và Droid Pro. Với file rom này sẽ giúp cho người dùng có thể tiến hành phục hồi lại điện thoại khi bị hư hỏng do lỗi phần mềm và trả lại thiết lập, cấu hình hệ thống như trước khi mua máy.

Người dùng cần phải dùng chương trình RSD Lite để tiến hành phục hồi cho máy bằng những file rom này. Điểm khác biệt của việc sử dụng file rom ota update.zip và file SBF đó chính là:

  • File update.zip chỉ tiến hành nâng cấp hệ điều hành của điện thoại mà không thay đổi thông tin phần cứng.
  • File SBF sẽ phục hồi máy lại trạng thái ban đầu và sẽ xóa đi tất cả các thông tin phần mềm, phần cứng trong máy và tiến hành phục hồi về trạng thái như khi mới mua.

Link file sbf Droid 2 Global: DROID2WE_X6_2.4.29_FULL.sbf.zip

Link file sbf Droid Pro: DROIDPRO_2.26.20_FULL.sbf.zip

Tham khảo: mydroidworld


Chủ đề tương tự: