Sau khi chính thức nâng cấp hệ điều hành Android 2.2 dành cho chiếc điện thoại Samsung Vibrant và GT-I9000 thì hôm nay người dùng chiếc điện thoại Galaxy S Fascinate tại Canada cũng đã nhận bản nâng cấp hệ điều hành mới này. Tuy nhiên, việc nâng cấp sẽ chưa được tiến hành tự động qua OTA mà người dùng cần phải nâng cấp thông qua bộ phần mềm Samsung Kies.

Đường dẫn tải phiên bản mới nhất của ứng dụng Samsung Kies tại đây! Người dùng cần phải tiến hành sao lưu toàn bộ dữ liệu và ứng dụng trong máy vì quá trình nâng cấp sẽ xóa toàn bộ các dữ liệu này.

Tham khảo thêm cách nâng cấp tại website của samsung: Android 2.2 (Froyo) Upgrade Procedure


Chủ đề tương tự: