Trong khi người dùng tại Mỹ vẫn đang trông chờ bản nâng cấp hệ điều hành Android 2.2 dành cho những chiếc điện thoại Galaxy S thì tại nước láng giềng Canada. Người dùng tại đây sau khi tiến hàng nâng cấp Froyo cho Captivate thì hôm nay đến lượt Vibrant. Hãng Samsung và nhà mạng Bell Mobility đã bắt đầu tiến hành nâng cấp hệ điều hành Android 2.2 dành cho người dùng sử dụng chiếc điện thoại Samsung Galaxy S Vibrant.

Vẫn chưa có thông tin về việc nâng cấp tự động qua OTA nhưng người dùng đã có thể dùng phần mềm Samsung Kies để tiến hàng nâng cấp thông qua máy tính. Phần mềm Samsung Kies được tải miễn phí tại đây !Tham khảo: Androidcentral


Chủ đề tương tự: