bác nào cho e xin bản 2.3.x hoặc cao hơn của con Alcatel OT 906 vs.
thông tin của e nó là
Baseband verision:BCM2157_SystemRel_1.3.12.6
Kernel verision: 2.6.32.9 SW2SVR@Android-server #1
Build number: FSR.1.3.0.0_T07.0A

Nếu có thì xin huớng dẫn cụ thể dùm em..
Cảm ơn

Chủ đề tương tự: