Bắt đầu từ ngày hôm qua 18/11, chiếc điện thoại Google Nexus One đã nhận thêm 1 bản nâng cấp mới nhưng không phải là hệ điều hành Android 2.3. Phiên bản nâng cấp này có mã build FRG83D và sau khi nâng cấp vẫn là hệ điều hành Android 2.2.1. Phiên bản nâng cấp này có dung lượng tải là 1.3MB được chuyển đến máy tự động qua OTA sẽ giúp máy khắc phục 1 số lỗi phát sinh nhỏ.

Trích: "Froyo framework đã được vá để khắc phục 1 số lỗi ứng dụng. Sau khi nâng cấp thì máy cũng nhận 1 số bản vá nhỏ các ứng dụng của hệ thống như nâng cấp phiên bản Android Market lên 2.12, framework mới cho những dịch vụ Google và ứng dụng GoogleEmail (không phải Gmail). Ngoài ra, còn có 1 bản vá lỗi nhỏ liên quan đến recovery. "

Tham khảo: Androicentral
Chủ đề tương tự: