Chỉ sau ngày 2 ngày chính thức, chiếc tablet Galaxy Tab của nhà mạng Sprint phân phối đã nhận bản nâng cấp đầu tiên. Bản nâng cấp MR0 DJ30 có dung lượng 6.2 MB sẽ được chuyển đến người dùng tự động qua OTA. Trong bản nâng cấp này chủ yếu sẽ đề cập đến chính sách quản trị Microsoft Exchange IT Admin và tin nhắn SMS (SMS Short Code).

Tham khảo: Androidcentral


Chủ đề tương tự: