Tình hình là mình táy máy thế nào thay thế mất file "framework-res.apk" nên máy có vấn đề, không khởi động được [treo logo] giờ mình phải làm sao bây giờ. Máy mình đã root nhưng chưa cài cwm ! Ai giành thì giúp mình với!

Chủ đề tương tự: