tình hình là mình muốn tạo rom.zip từ cái file rom mình đã backup thì là sao

mình thì vọc máy hơi nhiều nhưng yếu về cái khoản nay mong mọi người giúp đỡ

Chủ đề tương tự: