Tình cờ lang thang trên mạng tự nhiên bóc tem đk cái nì nhưng toàn tiếng anh àk. Bác nào giỏi mod lại đy
Link ROM XDA: [ROM]iOS Alpha for S5830i by MarcaD - xda-developers
Bác nào pro hướng dẫn e vs

Chủ đề tương tự: