Tình hình là mua con này lâu rồi nhưng nghĩ là không thiết phải root vì cũng chưa cần thiết, nhưng càng ngày xài càng thấy thiếu nhiều thứ. Nhưng mình cũng muốn root và nâng cấp firmware. thấy nhiều người up firmware tới 4xx rồi mà mình vẫn còn 2x chán wá chừng. Mình cũng tìm những bài đọc thì nói fải downgrade gì đó. do trước giờ xài IP nên không rành về HTC. gà wá không rành về HTC, xin mọi người giúp đỡ
máy của mình là version 2.3.4
baseband version : 12.62.60.27U_26.13.04.19_M
Kernel version: 2.6.35.10-g96de068
build number : 2.16.531.5 CL159515

Chủ đề tương tự: