Sau khi thông báo chính thức thì cuối ngày sau khi tiến hàng nâng cấp Android 2.2 cho Droid X thì nhà mạng Verizon cũng đã tiến hình nâng cấp phần mềm cho Samsung Fascinate thông qua OTA. Theo nhiều thành viên đã nâng cấp từ các diễn đàn đã cho thấy tính hiệu định vị GPS đã cải thiện nhiều so với trước khi nâng cấp.

Để bắt đầu nâng cấp cho Fascinate của bạn hãy nhấn vào Menu>Settings>About phone>System updates. Sau đó tiến hành tải và nâng cấp tự động firmware mới này.

Sau khi nâng cấp máy sẽ cải thiện các tính năng:

  • Thông báo tức thì chú ý của ứng dụng Visual Voice Mail trên thanh bar của Android.
  • Cải thiện đồng bộ hóa dữ liệu giữa điện thoại và tài khoản email.
  • Cải thiện thanh chú ý khi chuyển sang chế độ sử dụng trên máy bay.
  • Chuyển đổi nhanh hơn từ mạng 1X sang 3G.
  • Dễ dàng tìm kiếm trong khi đang gọi điện.
  • Cải thiện cảnh báo mật khẩu của Enterspise Exchange.
  • Tháo bỏ dịch vụ cảnh báo bằng âm thanh

Tham khảo: androidcentral
Chủ đề tương tự: