Em có may LG C729DW ngồi vọt rom manager dại dọt set flash không đúng model máy giờ máy bị treo ở logo xin máy anh hướng dẫn em chay hệ điều hành với.
andoid version cũ 2.3.4 V10H.
Em đã dùng LG tool để recovery mode như lúc xuất xưỡng nhưng máy báo lỗi không hổ trợ updata online.Xin mấy anh hướng dẫn em chạy lại hệ điều với,em mới dùng andoid nên còn gà.cảm ơn

Chủ đề tương tự: