Bạn đang chờ đợi Android 2.2 cho chiếc điện thoại Wildfire của mình ? Có vẽ điều này hơi lâu 1 chút. Nhưng hôm qua HTC đã đưa ra 1 bản nâng cấp mới cho chiếc điện thoại này thông qua OTA mang mã số 1.25.405.1. Bản nâng cấp mới này giống cho Wildfire sửa 1 số lỗi với facebook và các dịch vụ của Google trên máy.

Để nâng cấp người dùng hãy nhấn vào MENU> Settings> About Phone> Software Information> Software number để tính hành tải bản nâng cấp.

Sau khi nâng cấp xong người dùng sẽ được cải thiện:

  • Hiển thị trạng thái Facebook khi gọi.
  • Cải thiện và hỗ trợ nhiều hơn các dịch vụ của Google như Google Talk, Android Market ...
  • Tăng danh bạ dựa vào Outlook và những nguồn khác.

Tham khảo: eurodroid


Chủ đề tương tự: