Nhà mạng Rogers Canada đã bắt đầu nâng cấp hệ điều hành Android 2.1 dành cho chiếc máy HTC Magic của mình từ hôm nay qua giao thức OTA. Việc nâng cấp này diễn ra sau khi 1 nhóm khách hàng khiếu nại nhà mạng này và yêu cầu được nâng cấp lên hệ điều hành Android 2.x cho chiếc điện thoại của họ.

Việc nâng cấp này cũng được xác nhận trên blog Twitter của nhà mạng Rogers. Người dùng cần phải là trống ít nhất 25MB bộ nhớ trong để tránh việc nâng cấp gặp phải lỗi.

Sau khi đã tính hành làm trống bộ nhớ và sao lưu toàn bộ ứng dụng và dữ liệu thì hãy vào Settings > About Phone > Software Update Check > Check Manually để tải bản nâng cấp Android 2.1 cho chiếc di động của mình.

Lưu ý, việc nâng cấp này chỉ dành cho những chiếc HTC Magic do nhà mạng Rogers phân phối. Trong khi những chiếc điện thoại Magic phiên bản quốc tế và của các nhà mạng khác vẫn chưa có thông tin về việc nâng cấp nhưng việc này cũng sẽ sớm được thực hiện.

Tham khảo : iwantmyonepointsix


Chủ đề tương tự: