Xin cho hỏi không biết LG Optimus Hub có ROM cook 4.0 chưa vậy

Chủ đề tương tự: