không bít ai bị lỗi như em không: em up rom cho con p500 lên CM7 stable (down rom tại link CyanogenMod Downloads )
Mọi thứ đều ok hết, nhưng khổ nổi là khi sử dụng tai nghe (headphone) thì nó vẫn phát ở loa ngoài, anh/chị nào bít cách chỉnh thì giúp em với.
em cám ơn nhiều

Chủ đề tương tự: