Thông thường khi chúng ta tìm kiếm các nội dung thông qua Google hay Youtube, lịch sử tìm kiếm sẽ được lưu lại nhằm thuận tiện cho việc gợi ý tìm kiếm sau này. Tuy nhiên nếu muốn giữ riêng tư cho mình, các bạn cũng có thể tắt chức năng này đi một cách dễ dàng.Ngoài lưu trữ lịch sử tìm kiếm, Google còn ghi nhớ các thông tin về thiết bị bạn sử dụng, vị trí nhằm sử dụng cho một số dịch vụ để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Điều này là hoàn toàn tùy chọn và bạn có thể thay đổi thiết lập như sau.

Truy cập địa chỉ dưới đây để vào trang cài đặt tài khoản (yêu cầu đăng nhập vào tài khoản Google). Ở mục Thông tin cá nhân và bảo mật, chọn Điều khiển hoạt động.
Mục này sẽ cung cấp các tùy chọn như sau, muốn bật hoặc tắt chỉ cần kéo thanh cài đặt sang Offhoặc On:

  • Tìm kiếm và hoạt động duyệt web: Khi kích hoạt tính năng này, Google sẽ lưu lại lịch sử và các hoạt động duyệt web trên trình duyệt.  • Nơi bạn đến: Lưu trữ lịch sử vị trí của thiết bị  • Thông tin từ thiết bị


  • Video tìm kiếm trên Youtube: Lưu trữ lịch sử các video đã tìm kiếm  • Video xem trên Youtube: Lưu trữ các video đã xem trên Youtube.Chúc các bạn thành công!


Chủ đề tương tự: