Hiện tại, dòng này là dòng xách tay về nên hình như các linh kiện thiếu hay sao ấy, mình mua nhiu tiệm mà k có hàng, ai đó biết chỗ bán ốp lưng hoặc bao da máy samsung captivate i897 ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ giúp dùm mình với.

Chủ đề tương tự: