Mong các pro chỉ dùng cách Root con Live with walkman (Sony) dùm em. đang cần quá mà chưa làm nổi........

Chủ đề tương tự: