Thật sự chúng tôi khuyên bạn nên chọn chế độ đồng bộ hóa danh bạ với tài khoản Google. Điều này sẽ giúp bạn nếu lở mất máy hay phải nâng cấp hệ điều hành chỉ cần đồng bộ hóa trở lại thì máy sẽ tự động tải danh bạ đã lưu trên tài khoản Google của bạn.

Tuy nhiên nếu bạn muốn backup hay restore danh bạ của bạn thì bạn hãy làm theo các bước sau :

  • Mở ứng dụng danh bạ của điện thoại của bạn lên.
  • Chọn những tài khoản hay cả danh bạ của bạn cần backup.
  • Sau đó nhấn vào nút MENU.
  • Chọn nút Import/Export lên thẻ nhớ. Export (dùng để chép danh bạ sang vào thẻ nhớ)/ Import (sao lưu lại điện thoại danh bạ đã được lưu).


Chủ đề tương tự: