Do hệ điều hành Android hỗ trợ multitasking (chạy nhiều ứng dụng cùng 1 lúc) chính gì thế 1 vài ứng dụng khi bạn thoát ra có thể nó vẫn còn chưa tắt. Chính vì thế mà các dòng điện thoại chạy hệ điều hành Android điều hỗ trợ tính năng xem lại các ứng dụng này để khởi động lại 1 cách nhanh chóng.

Nếu bạn muốn 6 ứng dụng mới nhất vẫn còn hoạt động để chuyển đổi qua thì hãy nhấn nút HOME giữ trong 1 vài giây thì bản chi tiết 6 ứng dụng này hiện ra và bạn chỉ cần chọn ứng dụng mình cần.


Chủ đề tương tự: