Mọi người cho em từ khoá hoặc hướng dẫn để tạo Transition như sau.
Khi click thì sẽ có 1 layout chê lại phần kết quả với transition là layout đó hiện ra theo kiểu từ 2 bên trượt vào chê hết kết quả.
Tiếp đến khi click tiếp thì layout sẽ trượt ra như và hiện kết quả ra.
Cần gấp ạ.
Xin cám ơn trước và hậu tạ sau

Chủ đề tương tự: