Như tiêu đề, mình dung dt android 6.0, các máy trước, khi cài tài khoản google có mục danh bạ để đ bộ, nhưng trên android 6 (mash..) không có mục DB, Nhờ các bạn chỉ cách để hiện mục DB trong TK Google trên adroid6. Cảm ơn!


Chủ đề tương tự: