Thông thường các máy xách tay, rất hay gặp tình trạng cùng 1 số điện thoại các nhưng khi lưu chúng ta thương lưu đầu 0... nhưng khi có tin nhắn hoặc điện thoại đến thì hiện đầu +84 điện thoại không nhận diện được điều đó, dẫn đến tình trạng cùng 1 số điện thoại có 2 danh bạ và 2 hộp thư đến khác nhau
Thủ thuật để khắc phục tình trạng này:
1. Các bạn vào Chplay tải Net Prefix Number
2.Mở Net Prefix Number lên: chuyển tất cả các số điện thoại trong danh bạ của bạn thành đầu 0.. hoặc đầu +84
OK
Không thể khắc phục hoàn toàn tình trạng trên nhưng đây là thủ thuật đơn giản để khắc phục tình trạng này
Ví dụ điển hình ở con Meizu Mx4 Pro của mình
https://www.youtube.com/watch?v=gAK6YbsxnI4

Chủ đề tương tự: