Như tiêu đề ACE nào ROOT thành công con Alcatel Flash 2 (7049D) rồi thì hướng dẫn mình ROOT e nó với. Thanks ACE!

Chủ đề tương tự: