Tình hình e cần root máy lenovo s650, các bác giúp e với, e đã thử qua nhiều app nhưng k thành công. E cám ơn, hehe !!!

Chủ đề tương tự: