Tìm lên diển đàn xin nhờ anh em mod hộ em apk : Device Spoofer
Công dụng của ứng dụng này là thay đổi build.prop để thay đổi tên thiết bị, version Android.....
Nhưng mỗi lần thay đổi phải làm việc thủ công ...
Em muốn mod để mỗi lần Restart build.prop sẽ tự thay đổi
Ai hảo tâm giúp em
K thì làm giúp ! em sẽ trả phí ạ
yH : ptm249


Chủ đề tương tự: