Hầu hết hiện nay các dòng điện thoại hệ điều hành Android điều sử dụng màn hình cảm ứng nên nhiều người dùng đã không biết rằng đối với những chiếc điện thoại Android có thêm bàn phím vật lý QWERTY thì sở hữu rất nhiều phím tắt giúp gọi ứng dụng và thực thi các tác vụ nhanh hơn.

Những phím tắt này cũng được tích hợp với 4 phím nhấn mặt định cho những chiếc điện thoại Android là Menu, Home, Tìm kiếm và Back.

Phím tắt sử dụng cho màn hình Home: khi người dùng nhấn nút Menu, đi kèm với một số phím, người dùng có thể truy cập đến các trình đơn, ứng dụng cơ bản sau:

 • Menu + A: Thêm widget
 • Menu + S: Mở tìm kiếm
 • Menu + W: Thay đổi hình nền
 • Menu + N: Mở thông báo
 • Menu + P: Mở cài đặt (Settings) trên máy.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể mở bất cứ ứng dụng nào trên màn hình Home bằng cách tùy biến trong Quick Launch Shortcuts. Để chỉnh sữa và thêm phím tắt trong Quick Launch thì bạn hãy nhấn vào Menu/Settings/Applications/Quick launch.


Phím tắt để mở các ứng dụng Android

 • Search + B: Mở trình duyệt
 • Search + C: Mở Danh bạ
 • Search + E: Mở Email
 • Search + G: Mở Gmail
 • Search + P: Mở chương trình chơi nhạc
 • Search + S: Mở tin nhắn
 • Search + Y: Mở YouTube

Phím tắt trong trình duyệt

 • Menu + J: Quay lại trang
 • Menu + K: Đi đến trang kế tiếp
 • Menu + R: Làm mới (Refresh) lại trang hiện tại
 • Menu + F: Tìm một trang
 • Menu + B: Mở bookmarks
 • Menu + A: Thêm bookmarks
 • Menu + S: Mở Menu chia sẻ mạng xã hội
 • Menu + H: Mở History
 • Menu + S: Mở tùy chọn trình duyệt
 • Menu + D: Download
 • Menu + G: Xem thông tin trang
 • Menu + E: Lựa chọn đoạn văn bản

Phím tắt trong Gmail của Android

 • R: Trả lời một thư hiện tại
 • A: Trả lại cho tất cả trong thư
 • Y: Xem thư đã lưu
 • Menu + U: Làm mới hộp thư
 • Menu + C: Viết một e-mail mới
 • Alt + Up: Lên trên cùng
 • Alt + Down: Xuống dưới cùng

Phím tắt khi soạn thảo

 • Shift + Del: Xóa các ký tự bên phải con trỏ
 • Alt- + Del: Xóa cả dòng
 • Shift + Shift (Nhấn hai lần): Kích hoạt caps-lock; nhấn Shift một lần để thoát
 • Alt + Left: Di chuyển con trỏ đến đầu dòng
 • Alt + Right: Di chuyển con trỏ đến cuối dòng
 • Alt + Up: Di chuyển con trỏ lên trên trang
 • Alt + Down: Di chuyển con trỏ lên cuối trang
 • Shift + Left/Right: Đánh dấu văn bản để cắt hoặc sao chép.

Tham khảo: Sohoa