Chúng ta không thể vào chợ ứng dụng của Google để cài ứng dụng lên trên X. Trên máy có sẵn một chợ ứng dụng của Nokia chúng ta có thể tìm và cài nhiều phần mềm từ chợ đó. Chúng ta cũng có thể cài ứng dụng Android vào điện thoại X thông qua các chợ ứng dụng thứ 3. Và điều duy nhất cần là chủ của những chợ ứng dụng thứ 3 đem ứng dụng chợ của mình lên trên Nokia Store là xong.

Mình đã tìm và cài Flappy Bird từ chợ của Nokia thì không thấy có, nhưng mình vào một chợ thứ 3 thì cài ngon lành. Máy bắt mình phải chấp nhận việc cài từ bên thứ 3, khi mình dùng Android thì máy cũng bắt điều này.

Theo: TinhTeChủ đề tương tự: