Tình hình là tải khoản play developer của e bị treo thanh toán 6 tháng nay chưa trả.vào nó cứ báo giữ
Google play apps:Bạn không thể nhận khoản thanh toán do có lệnh giữ trên tài khoản thanh toán của bạn.
Ai giúp e với e xin hậu tạ

Chủ đề tương tự: