Các bác cho hỏi code lấy ngày âm lịch cụ thể với. Mình dùng APK Editor của một app lịch âm và muốn thêm phần ngày âm cụ thể để mình thêm text cho những ngày đó ( Mình muốn hiển thị các ngày giỗ của gia đình sợ quên ). Bác nào biết chỉ mình với.