xin chào các anh, chị,

tôi làm một app đơn giản, tạo project trên android studio.

rồi tôi lưu nguyên cả thư mục project vào ổ cứng.

máy tính hư, tôi cài lại win, cài lại android studio.

tôi copy lại thư mục project vào C:\Users\Administrator\AndroidStudioProjects

mở android studio lên chọn exist project -> trở tới thư mục C:\Users\Administrator\AndroidStudioProjects\proje ct1

giờ làm sao cho nó build lại nhận lại mọi thông tin như trước???

giúp tôi với

Chủ đề tương tự: