Cho hỏi Android có lệnh nào tương tự bên IOS có thể mở ứng dụng nhắn ngay trong nội dung bản tin nhắn gởi đến không? Ví dụ trên IOS mình gởi nội dung: "nhấn vào đây để gởi tin đi: sms:8888?body=OK " thì người nhận tin bấm vào đoạn text "sms:8888?body=OK " điện thoại sẽ tự động mở ứng dụng nhắn tin và điền sẳn số gởi đi là "8888" và nội dung là "OK".

Chủ đề tương tự: