Chào mọi người , em là newbie về dev-Android app .
Chuyện là như này em có upload ứng dụng của em lên store nhưng đã bị reject vì SSQL .. Trong khi đo client của em đã fix SSL hết cả rồi mà vẫn báo em ko biết lỗi do đâu nhờ cao thủ mách hộ em với
For more information on how to address WebView SSL Error Handler alerts, please see this Google Help Center article.Chủ đề tương tự: