Tình hình là do Google Paly áp dụng rule mới, nên app em up lên store báo lỗi như sau:

[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]You should specify at least one URL in your Instant App APKs manifest

Xin hỏi các bác cách khắc phục thế nào?
[/COLOR]

Chủ đề tương tự: