Xin chào mọi người .
Hiện nay mình đang làm game thể loại match 3 và là phát triển cá nhân độc lập. có 1 số vấn đề về bản quyền liên quan đến ông lớn King muốn hỏi mọi người cho mình xin ít kinh nghiệm . cá nhân mình đã bỏ rất nhiều thời gian để phát triển hình ảnh và game play cho sản phẩm này nhưng không biết vấn đề bản quyền như nào bao gồm : màu sắc , UI, game play ,effect ,... Xin mọi người cho mình chút kinh nghiệm .
Chan thành cảm ơn !

Chủ đề tương tự: